Pop-up wijkagent in de Symfonie

Pop-up wijkagent in de Symfonie

Vraag het uw pop-up wijkagent

Sinds het sluiten van het fysieke politiebureau in Nieuw-Vennep, hebben de inwoners van Nieuw-Vennep geen fysieke locatie meer om hun vragen te stellen of om informatie te delen met de politie. Gelukkig zijn de wijkagenten in Nieuw-Vennep creatief en hebben een pop-up wijkagent locatie gecreëerd aan de Symfonie 9, de voormalige SNS bank.

Onze wijkagenten Ton Wijsman en Herman Dommerholt gaan, als de tijd het toelaat in gesprek met inwoners en bezoekers. Het is makkelijk om op deze manier een gesprek aan te gaan, daarbij zijn onze wijkagenten heel goed benaderbaar en en zijn graag een verbindende factor.

Ervaringen van een wijkagent

“Tijdens de surveillance te voet of op de fiets is gebleken dat er toch behoefte is aan dat persoonlijk contact. Deels door mijn persoonlijke interesse in de mens, deels door de taakstelling als wijkagent. Wijkagenten hebben een ruime algemene politie-ervaring en zijn de belangrijkste schakel tussen de politie en de buurt. Zij bestrijden criminaliteit, zijn door hun veelvuldige aanwezigheid de ogen en oren van de wijk waarvan zij veel kennis hebben: inclusief de incidenten en criminaliteitstrends. Zij hoeven niet alle problemen op te lossen maar kennen de contactpersonen binnen instanties en instellingen die gericht die problemen wel kunnen oplossen. Wijkagenten hebben ook kennis van jongerengroepen die overlast veroorzaken. Bovendien kennen wijkagenten verkeersgevaarlijke situaties: daarom kunnen zij aan verbetering daarvan werken.” vertelt Ton Wijsman.

Openingstijden pop-up wijkagent

Zodra de banner buiten staat is er een wijkagent aanwezig om alle vragen te beantwoorden. De reden dat er geen vaste openingstijden zijn is gewoonweg omdat dit een extra service is, dus als de tijd het toelaat, dan is er iemand aanwezig. Is er elders in Nieuw-vennep hulp nodig, dan zijn de wijkagenten daar waar het direct nodig is. Het schema van een po-up wijkagent laat zich niet sturen. Heb je de politie nodig, bel dan naar 0900-88440900-8844 bij geen spoed. Wel spoed dan bel je direct 112.