Voetpad geopend

Voetpad geopend

Sinds 14 september kunnen bezoekers van Centrum Nieuw-Vennep vanaf het parkeerterrein De Doorbraak weer fijn met een boodschappenkar, een rollator of scootmobiel veilig de korte , tijdelijke, weg naar het centrum nemen. Dit was een grote wens van de ondernemers in Centrum Nieuw-Vennep waar gemeente Haarlemmermeer een handje mee heeft geholpen. Het pad zorgt voor een snelle doorsteek dwars door de kavels waar, hopelijk, eind 2023 de eerste paal de grond in gaat en de bouw van Mercator gaat starten.

Vennepse mascotte Vennie kreeg de eer om voor een select gezelschap de rode loper uit te leggen en iedereen welkom te heten. Onder toeziend oog van onder andere gebiedsmanager Vincent Verheij, wethouder Marjolein Steffens, gebiedsbeheerder Marcel Leek en andere genodigden konden de eerste stappen gezet worden. Onder het mom “ook de kleine overwinningen mogen gevierd worden” werd er al veelvuldig gebruik gemaakt van deze nieuwe mogelijkheid om ondernemers in Centrum Nieuw-Vennep eenvoudig te bereiken.